Mefisto SMB oferuje możliwość, dzięki, której można łatwo wczytać operacje bankowe do programu i powiązać je z dokumentami sprzedażowymi i kosztowymi.

Na chwilę obecną posiadamy integrację z bankami:

 • Bank Zachodni WBK
 • Citi Handlowy
 • Najczęściej celem integracji jest automatyzacja, usprawnienie oraz przyśpieszenie procesów księgowych a także kontrola nad sytuacją finansową firmy. Informacje bankowe mogą być zintegrowane z istniejącymi procesami i strukturami przy zachowaniu dokładnej kontroli nad dostępem poszczególnych użytkowników do informacji poufnych

  Mefisto SMB umożliwia:
  • automatyczne rozliczanie płatności oraz księgowanie wyciągów bankowych
  • eliminowanie błędów powstających podczas ręcznego wprowadzania informacji bankowych do systemu
  • kojarzenie płatności po kontrahencie, kwocie oraz tytule przelewu
  • oszczędność czasu podczas rozliczania płatności oraz księgowania wyciągów bankowych
  • obsługa płatności i należności w wielu walutach wraz z dziennym synchronizowaniem kursów walutowych