Często zdarza się, że w swoich działaniach firmy odpowiedzialne są za realizacje różnorodnych projektów, czasem nawet powstaje ich kilka w jednym czasie. System Mefisto SMB umożliwia dodawanie wszystkich aktualnie realizowanych zleceń a także szczegółowe sprecyzowanie działań które mają odbyć się w na danym etapie zlecenia, dzięki temu kadra kierownicza posiada pełną kontrolę nad projektami przebiegającymi w firmie.

Przy pomocy Mefisto SMB można ustalić dokładny termin oddania projektu, jego priorytet, status oraz osobę odpowiedzialną za jego realizację.

Projekt w systemie można powiązać z:

  • plikiem, co pozwala udostępniać innym użytkownikom niezbędną dokumentację, harmonogram prac czy kosztorysy
  • kosztem, co ułatwia zaplanowanie wydatków w taki sposób aby nie przekroczyły one przewidywanego budżetu
  • działaniem, pozwala to na kontrolę nad przydzielonymi zadaniami dla innych uczestników projektu a także przypominając o zaplanowanych spotkaniach, telefonach, mailach dotyczących jego realizacji
  • uczestnikami, dzięki temu można dodać osoby zaangażowane w projekt, przydzielić im odpowiednią rolę oraz dostęp do systemu
  • kontaktami, pozwalając na dodawanie firm, osób, adresów czy numerów telefonów bezpośrednio powiązanych z projektem
  • fakturami/paragonami, umożliwiając dodanie wszelkich faktur co znacznie przyśpiesza odnalezienie interesującego dokumentu ponieważ wszystkie znajdują się w jednym miejscu
  • statystykami, które mają na celu śledzenie przebiegu wykonania całego projektu, oraz realizacją zadań tak aby nie przekroczyć ustalonego terminu