Polityka cenowa przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Ceny często dostosowywane są do konkretnej grupy klientów, ceny w jednym województwie mogą być inne niż w drugim. Często firma posiada swoich stałych klientów, którym przyznawane są rabaty.

Mefisto SMB umożliwia tworzenie cen zależnie od wielu parametrów:

  • województwa
  • miasta
  • klienta
  • grupy cenowej
  • producenta
  • marki produktu
  • określonego okresu czasu
Wszystkie te parametry w zależności od potrzeb mogą być ze sobą łączone. Dzięki temu ustalanie cen asortymentu staje się elastyczne przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad polityką cenową w firmie.

System Mefisto SMB umożliwia także generowanie oraz eksport cenników na podstawie danych wprowadzanych do systemu. Cennik może również zostać uzależniony od parametrów opisanych powyżej. Dodatkowo w zależności od potrzeb w cenniku mogą znaleźć się wszystkie lub tylko wybrane produkty. Ponadto łatwo i intuicyjnie można utworzyć ceny specjalne przypisane wyłącznie do wybranych klientów, można je dodać z pozycji kontrahenta, a także z pozycji produktu. Przydatną funkcjonalnością jest masowa edycja, cen która pozwala na szybką i sprawną zmianę ceny produktu bez potrzeby przypisania cen do każdego produktu z osobna.