Inwentaryzacja jest ważnym narzędziem kontroli oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie. Każda firma zajmująca się handlem ma obowiązek przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, w czym z pewnością pomoże system Mefisto SMB. Dodawanie inwentaryzacji okazuje się niezwykle proste, wystarczy wybrać adres magazynu, w którym odbywa się inwentaryzacja oraz produkty, które jej podlegają. Następnie należy zweryfikować zgodność towaru ze stanami magazynu. Wszystkie informacje wprowadzone zostaną do systemu i dzięki temu z łatwością można w przyszłości zajrzeć w historię inwentaryzacji. Dla inwentaryzacji finansowych przeprowadzanych, na co dzień, na przykład w sklepach, została utworzona specjalna funkcjonalność, która pozwala na wprowadzenie do systemu każdego z nominałów osobno. Pozwala to na uniknięcie błędnego przeliczania gotówki.

Mefisto SMB pozwala na:

 • szybkie i bezproblemowe sporządzanie inwentaryzacji
 • sporządzenie wydruku inwentaryzacji, zachowując wersję papierową dokumentu
 • wgląd w inwentaryzacje przeprowadzane w przeszłości
 • dodawanie plików do dokumentu inwentaryzacyjnego
 • codzienne wprowadzanie oraz kontrolowanie inwentaryzacji finansowych
 • precyzyjne przeliczanie gotówki na koniec dnia oraz wprowadzanie tych informacji do systemu
 • sporządzanie protokołu likwidacji w wyniku strat w towarze
 • intuicyjne dodawanie nowej dostawy wraz z przypisaniem lokalizacji towaru w magazynie
 • tworzenie wielu magazynów i odrębne zarządzanie każdym z nich
 • tworzenie dokumentów rejestrujących przesunięcia międzymagazynowe, ułatwiających kontrolę nad przepływem towaru między jednostkami
 • utworzenie bezpośredniego pliku inwentaryzacji
 • rejestr wykonanych operacji magazynowych
 • selekcję towarów poniżej stanu minimalnego wraz z podglądem magazynowym
 • eksportowanie żądanego dokumentu do wybranego pliku
 • identyfikację transportu towaru według dnia
 • podgląd wszystkich wystawionych dokumentów magazynowych w jednym miejscu