Przesunięcie międzymagazynowe stosowane jest do ewidencjonowania ruchu towaru w magazynie. Dokument MM wykorzystuje się w przypadku posiadania przez firmę wielu magazynów i umożliwia przesunięcie towaru z jednego do drugiego. Mefisto SMB pozwala na łatwe rejestrowanie tych operacji, tak aby w pełni kontrolować proces przesunięcia towarów z jednego magazynu do drugiego.

Mefisto SMB umożliwia:

  • nadanie priorytetu przesunięciu MM
  • kontrolę nad statusem przeprowadzanej operacji
  • szybkie i bezproblemowe wygenerowanie dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe
  • wybór sposobu dostawy asortymentu
  • szybki wgląd w historię dokonywanych przesunięć międzymagazynowych
  • możliwość dołączenia pliku do dokumentów