Jedną z niezbędnych funkcjonalności, która musi znaleźć się w programie przeznaczonym do codziennej obsługi firmy jest kontrola nad przepływem pieniędzy. Najważniejszymi dokumentami w tym zakresie okazują się być KP oraz KW. Są to dokumenty potwierdzające wydanie lub przyjęcie gotówki do poszczególnych kas.

Mefisto SMB pozwala na:

  • tworzenie dokumentów potwierdzających wydanie oraz przyjęcie gotówki
  • tworzenie raportów kasowych, gotowych do przekazania księgowości
  • przygotowanie inwentaryzacji gotówkowych z wyszczególnieniem nominałów
  • wykonywanie transferów gotówkowych z jednej kasy do drugiej, dzięki czemu wszystkie operacje zostają zarejestrowane w systemie
  • proste zarządzanie rejestrami gotówkowymi oraz dodawanie nowych rejestrów pieniężnych
  • bieżący podgląd w aplikacji głównej działań w obrębie każdej z kas (np. w sklepie)
  • rozliczanie faktur sprzedażowych z kosztowymi