Prowadząc działalność firma musi niekiedy zmierzyć się z problemem nieopłaconych w terminie dokumentów sprzedażowych. W takiej sytuacji kluczowym staje się umiejętna kontrola i zarządzanie należnościami, aby nie doprowadziły one do utraty płynności przez firmę.

Tutaj z pomocą przychodzi Mefisto SMB, który wspomaga pracę osoby odpowiedzialnej za kontrolę należności. Program przypomina o dokumentach, które nie zostały opłacone, generuje wezwania do zapłaty i pozwala na wysłanie ich do kontrahentów bezpośrednio z programu

Mefisto SMB pozwala na:
 • ewidencjonowanie rachunków: należności i zobowiązań
 • wystawianie faktur kosztowych i zakupowych
 • generowanie ponagleń (wezwań do zapłaty) i zbiorcze wysyłanie ich przy pomocy elektronicznej do wszystkich dłużników
 • wystawienie noty odsetkowej
 • automatyczne przypominanie o niezapłaconych dokumentach
 • łatwy podgląd historii ponagleń wysyłanych do klienta
 • wszystkie dane dotyczące klienta znajdujące się bezpośrednio w karcie klienta
 • możliwość dodania rejestrów operacji
 • dodawanie transferów pieniężnych, możliwość monitorowania przepływu pieniędzy w firmie
 • wygodny wgląd w historię operacji
 • możliwość importu płatności z banku
 • możliwość zgłoszenia niezapłaconych faktur do windykacji
 • możliwość ustalenia według własnych potrzeb maksymalnego czasu opóźnienia płatności faktur przez klientów
 • możliwość wygenerowania dokumentu potwierdzającego salda firm
 • wygenerowanie raportu miesięcznego wraz z eksportem do pliku