W każdej, nawet niewielkiej firmie na co dzień dokonuje się wielu przelewów, odbierane są zlecenia przychodzące a także dokonywane są wpłaty i pobierane są pieniądze z kas gotówkowych. System Mefisto SMB przygotowany został w ten sposób aby rejestry płatności, transakcji oraz kontrola nad nimi nie były uciążliwe dla osób zarządzających.

Mefisto SMB umożliwia rejestrację i monitorowanie wszystkich płatności, które wpłynęły na konto lub do kasy firmowej. Dzięki temu w prosty sposób można kontrolować przepływ pieniędzy w firmie.

Funkcjonalność „dokumenty kasowe” umożliwia podgląd wszystkich wpłat i wypłat pieniężnych w ustalonej walucie, ponadto można wygenerować raport kasowy, który jest niezbędny w przypadku, gdy firma prowadzi pełną księgowość.

System posiada możliwość importu płatności z banków BZWBK oraz Citi Bank Handlowy, co ułatwia rejestrowanie przychodów oraz rozchodów przebiegających na podstawie faktur znajdujących się w systemie. Dodatkowo zarządcy firm korzystający z usługi factoringu w banku BZWBK mają możliwość automatycznego eksportu faktur z factoringu co systemu bankowości.

Mefisto SMB pozwala na:

  • kontrolę wydatków, umożliwiającą szybką analizę sytuacji w firmie
  • oszczędność czasu dzięki możliwości wglądu w raport przelewów wychodzących i przychodzących bez konieczności logowania się do systemu bankowego
  • wysyłanie raportu bezpośrednio z systemu do przełożonych
  • podgląd do wszystkich operacji historycznych firmy
  • dodawanie oraz rejestrowanie transferów pieniężnych
  • dokonywanie inwentaryzacji pieniężnych
  • możliwość wydruku potwierdzenia wpłaty bezpośrednio z systemu
  • import płatności z wybranych banków
  • factoring