System Mefisto SMB doskonale nadaje się do przechowywania szablonów i wzorów dokumentów czy też zdjęć produktów, które sprzedaje Twoja firma.

Moduł plików w systemie Mefisto SMB stanowi odpowiednik systemu zarządzania dokumentami DMS (ang. Document Management System). W systemie Mefisto SMB pliki mogą zostać powiązane z:

  • kontaktami
  • produktami
  • działaniami
  • szansami sprzedaży
  • fakturami kosztowymi i dokumentami zakupu
  • operacjami magazynowymi np. przesunięciem mm, rozchodem wewnętrznym, protokołem likwidacji itp.
Dostęp do poszczególnych plików zależy od uprawnień jakie posiada użytkownik systemu.

Mefisto SMB umożliwia:

  • dodawanie zdjęć, dokumentów i wiązanie ich z innymi obiektami biznesowymi w systemie
  • załączanie zeskanowanych dokumentów
  • jednoczesny dostęp do dokumetu przez kilku użytkowników