Rachunek przepływów pieniężnych uwzględnia zmiany jakie zaszły w poszczególnych transakcjach gotówkowych oraz bezgotówkowych w obrębie firmy. Dostępny raport przedstawia informacje umożliwiające ocenę stopnia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań. Pozwala także na porównanie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych.

Funkcjonalność przepływów pieniężnych dokładnie odzwierciedla operacje, które odbywają się w firmie. Program pozwala na export danych do plików.

Mefisto SMB umożliwia:

  • sporządzenie raportów obrazujących stan finansowy firmy
  • porównanie przychodów i wydatków w poszczególnych okresach działalności firmy
  • prosty wybór obszaru danych, którego ma dotyczyć raport
  • eksport danych do pliku pdf oraz xls
  • prosty wybór obszaru danych, z których ma zostać sporządzony raport