Funkcjonalność ‘analiza wydatków’ ma na celu w wyraźny sposób pokazać, jakie koszty na chwilę obecną czekają firmę co pozwoli rozplanować wydatki tak, aby doprowadzić je do minimum.

Analiza wydatków została podzielona na dwie grupy:

  • Analiza wydatków – faktury kosztowe
  • Analiza wydatków – faktury zakupowe

Analizę faktur zakupowych i kosztowych można znaleźć w zakładce ‘raporty’. Dzięki podziałowi na kategorie dokładnie widać jak rozkładają się wydatki obejmujące dane produkty/usługi na przestrzeni tygodni, miesięcy, lat itd. Umożliwia to porównywanie kosztów dla poszczególnych okresów działalności firmy. Zadaniem analizy wydatków jest dostarczenie informacji o ich kształtowaniu się oraz o czynnikach oddziałujących na ich poziom. Pozwala to zweryfikować niewykorzystane dotąd możliwości poprawy gospodarowania pieniędzmi, tak aby osiągnąć jak najwyższy zysk z działalności.

Został wdrożony prosty sposób sortowania oraz grupowania informacji, które interesują użytkownika w danym momencie, ponadto tworzone są wygodne tabele, które umożliwiają raportowanie a także eksport do pliku XLS oraz PDF, dostępna jest opcja tworzenia wykresów zawierających najistotniejsze dane.

Mefisto SMB pozwala na:

  • szybkie, sprawne i bezproblemowe tworzenie raportów
  • bieżącą analizę sytuacji kosztowej w firmie
  • prowadzenie bezbłędnych wyliczeń dotyczących kosztów firmy
  • wygodna forma wyboru informacji które interesują użytkownika w danym momencie, sortowanie informacji, układanie ich według własnych preferencji, podział na kategorie