System Mefisto SMB umożliwia tworzenie w prosty i intuicyjny sposób szeregu dokumentów sprzedaży:

 • faktur sprzedażowych
 • faktur pro forma
 • paragonów niefiskalnych
 • paragonów fiskalnych
 • faktur korygujących
 • faktur zaliczkowych
czyli wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzanie sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Dokumenty można przygotować w złotówkach jak również w walucie obcej. Wszystkie wprowadzone dokumenty sprzedaży automatycznie zmieniają stan magazynowy produktów, które na nich się znajdują.

Na podstawie terminów płatności i rejestru wpłat dokonanych przez klientów system monitoruje i przypomina o niezapłaconych dokumentach. System kontroluje proces tworzenia dokumentów i natychmiast informuje o braku danego towaru w magazynie lub o cenie specjalnej przyznanej danemu kontrahentowi. Ponadto każdemu klientowi można przypisać odpowiednią wartość kredytu kupieckiego. Gdy kredyt kupiecki zostanie przekroczony, klient będzie mógł zakupić wybrany towar tylko za gotówkę (aż do momentu uregulowania należności). Administrator systemu ma również pełną kontrolę nad sposobem numeracji dokumentów.

Firmy wykorzystujące dodatkowy moduł Mefisto Warehouse zyskują dodatkową funkcjonalność:
wszystkie dokumenty sprzedaży drukowane są od razu w magazynie, z którego mają zostać wydane towary. Na ekranie pracownika magazynu pokazują dokumenty wraz listą produktów jakie należy przygotować.

Mefisto SMB pozwala na:
 • obsługę najważniejszych typów dokumentów
 • wyliczanie dokumentów według cen netto lub brutto
 • możliwość przypisania do kontrahenta cen, które mają pojawić się na fakturze
 • tworzenie dokumentów w różnych walutach po różnych kursach
 • pobieranie aktualnego kursu walut z Narodowego Banku Polskiego
 • automatyczne przeliczanie cen wstawionych już pozycji w zależności od grupy cenowej klienta
 • możliwość dodania uwag zarówno takich które pokażą się na wydrukowanym dokumencie, jak również dodanie wewnętrznej notatki
 • możliwość sprzedaży towarów, których nie chcemy umieszczać w katalogu produktów (usług międzynarodowych)
 • uzyskanie informacji na temat zadłużenia klienta już w trakcie tworzenia dokumentu
 • eksport dokumentów sprzedażowych do pliku
 • automatyczne ustawianie cen towarów na podstawie grupy cenowej klienta z uwzględnieniem aktualnych promocji i cen specjalnych przyznanych kontrahentowi
 • wyliczanie podatku VAT już w trakcie tworzenia dokumentu
 • możliwość wygenerowania dokumentu WZ oraz PZ
 • możliwość wygenerowania listy produktów, które należy spakować dla klienta
 • wysyłanie dokumentów sprzedaży wiadomością mail bezpośrednio z programu
 • możliwość wprowadzania zamówień dla klientów
 • szybki wydruk dokumentów sprzedażowych
 • obsługa płatności gotówkowych, kart płatniczych/kredytowych, przelewów oraz kredytów kupieckich
 • możliwość definiowania do jakiej kasy lub na jakie konto ma trafić płatność za dokument
 • intuicyjne tworzenie korekt
 • dostęp do informacji na temat kontrahenta oraz towarów z poziomu dokumentu
 • możliwość fiskalizacji dokumentów bezpośrednio z drukarki fiskalnej
 • możliwość przypisania przedstawiciela handlowego do danego kontrahenta
 • automatyczne podświetlanie faktur, którym upłynął termin płatności
 • możliwość generowania faktury zaliczkowej
 • przypisywanie do każdej faktury dokumentów powiązanych np. korekt
 • generowanie wezwań do zapłaty, ponagleń, not odsetkowych
 • przesyłanie faktur sprzedażowych do windykacji
 • możliwość zapisu faktur niedokończonych
 • ustalanie numeracji dokumentów według własnych potrzeb
 • możliwość wybrania kodów incoterms