Każda firma prowadząca działalność handlową posiada swoją listę klientów, dostawców, usługodawców czy nawet konkurentów. W każdej takiej firmie pracuje kilka osób, z którymi na codzień Twoja firma utrzymuje kontakty.

System Mefisto SMB pozwala na odpowiednie przetwarzanie informacji o wszystkich kontaktach Twojej firmy. Kontakty zostały podzielone na 3 następujące typy:

 • Klienci - wszyscy, którzy zakupili towary lub usługi Twojej firmy
 • Lead - czyli potencjalni klienci
 • Pozostałe kontakty - dostawcy, konkurencja, usługodawcy
W systemie Mefisto SMB przechywane są nie tylko podstawowe dane na temat kontaktu, ale także:
 • dane bankowe
 • dane adresowe wraz z lokalizacją na Google Maps
 • atrybuty (pola własne) definiowane przez administratora systemu
 • powiązane kontakty
 • lista faktur związanych z kontaktem
 • lista dokonanych płatności
 • lista plików związanych z kontaktem
 • specjalne ceny przyznane kontaktowi
 • wydane próbki towarów
 • koszty poniesione na klienta
 • aktualne i historyczne działania związane z kontaktem

Dostęp do kontaktów jest zależny od uprawnień jakie posiada użytkownik systemu.

Dzięki Mefisto SMB możesz:

 • definiować nieograniczoną liczbę pól własnych (dowolnego typu)
 • dodawać zdjęcia, dokumenty i wiązać je z kontrahentem
 • przypisywać różnego rodzaju domyślne wartości do kontrahenta – np. rabat, rodzaj płatności, itd.
 • tworzyć różne widoki kontaków dostosowane do potrzeb różnych użytkowników systemu
 • ewidencjonować i wykorzystywać dowolną ilość adresów np. adres dostawy, korespondencyjny
 • szybko i bezbłędnie dodawać nowe kontakty korzystając z bazy Głównego Urzędu Statystycznego
 • definiować dowolną ilość atrybutów (pól wlasnych) z podziałem na kategorie
 • wywołać rozmowę Skype bezpośrednio z programu